Minősítés

A Quarter horse, Paint horse és Appaloosa mének tenyésztésbe vételének (törzskönyvi szám igénylése) és éves tenyésztési engedélyének feltétele a mén évenkénti minősítése és minősítési osztályba sorolása.

A minősítésekhez az alapadatokat a tulajdonos szolgáltatja és a minősítést az Egyesület Tenyésztői Bizottsága végzi el az évi országos, nyílt tenyészszemlén vagy a tulajdonos által digitális formában kérvényezett tenyésztési engedély feltételei alapján.

Az egyesület tenyésztői bíráló bizottsága a küllemi- és mozgásbírálat, származás ellenőrzés, versenyeredmények, utódok száma (fedezőmén utód, tenyészkanca utód) illetve azok versenyeredményei alapján az alábbi osztályokba sorolja a tenyészmént/tenyészmén-jelöltet:
  • Elfogadott mén
  • Javasolt mén
  • Elit mén
A mének fenti módon való osztályozását a tenyésztői bizottság évente felülbírálja és egyes mének magasabb vagy alacsonyabb kategóriába kerülhetnek pl. sportteljesítményük vagy ivadékaik kiemelkedő vagy éppen gyenge minősége alapján. Indokolt esetben a tenyésztési engedély megvonása is lehetséges.

Elfogadott mén besorolást nyer az a mén, amely a küllemi-és mozgásbírálaton, származás ellenőrzésen a lehetséges összes 100 pontból legalább 70 pontot szerez.

Javasolt mén besorolást nyer az a mén amely a küllemi-és mozgásbírálaton, származás ellenőrzésen a lehetséges összes 100 pontból legalább 80 pontot szerez.

Elit mén besorolást nyer az a mén amely a küllemi-és mozgásbírálaton, származás ellenőrzésen a lehetséges összes 100 pontból legalább 85 pontot szerez és rendelkezik minősített fedezőmén utóddal és/vagy minősített tenyészkanca utóddal és/vagy nemzetközi versenyeredménnyel és/vagy utódjai rendelkeznek nemzetközi versenyeredménnyel.

Küllemi-, mozgásbírálat -és viselkedésbeli vizsgálat:
Az egyed személyesen bemutatásra kerül az éves tenyészszemlén, vagy ennek akadályoztatása esetén elektronikus úton a tulajdonos eljuttat videó felvételt az egyedről küllem- és mozgásbírálat céljából az Egyesület részére. A videón a mént szilárd beton talajon szükséges bemutatni nyugalmi helyzetben, körbejárva a mént felvételt készítve. Mozgásbírálat céljából lépésben és ügetésben felvezetve szilárd talajon, oldalról, szemből és hátulról készítve a videó felvételeket mindkét jármódban.

Felvételt szükséges készíteni a mén fogazatáról és heréiről.

A kérelemhez mellékelni kell egy állatorvosi igazolást a mén heréinek helyzetéről, állapotáról és a mén fogazatáról/esetleges harapási rendellenességekről a vizsgáló állatorvos aláírásával és pecsétjével ellátva.